top of page
 • Hoe meld ik mij aan bij Zorg@home?
  1. Ik heb al een geldige toekenning van de gemeente (zorg in natura, maatwerkarrangement voor hulp bij het huishouden en/of begeleiding) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- AANMELDEN of OVERSTAPPEN (wijziging zorgaanbieder) via de gemeente Den Haag: U geeft aan de gemeente door dat u thuiszorg van Zorg@home wilt ontvangen. De gemeente zorgt ervoor dat u als cliënt bij ons wordt aangemeld. Stuur een brief met met uitleg, uw gegevens en BSN naar: Gemeente Den Haag Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten Antwoordnummer 1630 2502 VB Den Haag U kunt ook gebruik maken van het overstapformulier van Zorg@home. Download hier . _______________________________________________________________________________ 2. Ik heb nog geen toekenning (indicatie) voor thuiszorg (hulp bij het huishouden, begeleiding en andere voorzieningen vanuit de Wmo) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- AANVRAGEN (ook voor verlengen of uitbreiden ondersteuning) via de gemeente Den Haag: Doe een Wmo-melding (direct digitaal aanvragen) Geef bij uw melding aan dat u Zorg@home als aanbieder kiest, voor hulp bij het huishouden. De gemeente zorgt ervoor dat uw hulpvraag automatisch bij ons wordt aangemeld. Voor hulp bij uw aanvraag kunt u terecht bij een Servicepunt van de gemeente. Hebt u met spoed hulp nodig?Bel naar (070) 353 75 00 (keuze 3) voor het telefonisch aanvragen van ondersteuning bij de afdeling SZW van de gemeente. Voor een maatwerkarrangement individuele begeleiding werkt Zorg@home samen met Stichting Mens en Tuin (aanbieder van dagbesteding). Zorg@home is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de individuele begeleiding in de thuissituatie. Wij zijn hiervoor uw aanspreekpunt, en maken afspraken met u voor de invulling van uw ondersteuning. U volgt dezelfde aanvraagprocedure als hierboven (hulp bij huishouden), maar vermeldt als voorkeursaanbieder "Stichting Mens en Tuin" voor de individuele ondersteuning (voor hulp bij het huishouden selecteert u Zorg@home). _______________________________________________________________________________ 3. Ik wil zorg ontvangen via een persoonsgebonden budget (pgb) (voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding vanuit de Wlz, Zvw of Wmo) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- U kunt zich als rechtstreeks bij ons aanmelden, als u (of bijvoorbeeld uw vader/moeder) al beschikt over een indicatie voor thuiszorg via een persoonsgebonden budget (pgb), of als de aanvraag hiervoor al in behandeling is. Bel of mail ons om uw zorgvraag te bespreken. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden voor invulling van uw zorgvraag. Dit kan telefonisch, per e-mail, of persoonlijk. Een afspraak op ons kantoor of bij u thuis is mogelijk na telefonisch overleg. Is er nog geen indicatie gesteld voor recht op zorg? Doe dan eerst een aanvraag bij de juiste instantie. Laat u zich goed informeren over voorwaarden voor het ontvangen van een pgb en de verantwoordelijkheden die hiermee samenhangen. Informatie over het aanvragen van een pgb, vindt u op de van de SVB. Voor het aanvragen van een pgb-Wmo (gemeente Den Haag): Zorg@home biedt alleen begeleiding via deze financiering (geen hulp bij het huishouden). Kijk bij 'Hoe kom ik in aanmerking voor thuiszorg?' voor de verdere stappen na uw aanvraag. Meer informatie over hulp en voorzieningen via de gemeente vindt u hier .
 • Kom ik in aanmerking voor thuiszorg?
  Aanvraag via de gemeente Huishoudelijke hulp die wordt vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vraagt u aan bij uw gemeente. De gemeente beoordeelt voor welke hulp u in aanmerking komt. Zorg@home is in Den Haag gecontracteerd voor het leveren van hulp bij het huishouden. Op basis van het advies dat door de gemeente wordt afgegeven, ontvangt u een maatwerkarrangement. Samen met u maken wij afspraken over hoe uw ondersteuning eruit moet zien. Dit leggen wij vast in een ondersteuningsplan. Na goedkeuring van uw ondersteuningsplan krijgt u van de gemeente een officiële toekenning (beschikking) van het recht op thuiszorg. Hiermee kunnen wij de hulp starten. Als er met spoed hulp nodig is, kan (in overleg met de gemeente) eerder worden gestart. U kunt bij Zorg@home ook andere ondersteuning ontvangen met een toekenning van de gemeente. Denkt u hierbij aan individuele begeleiding en hulp bij uw persoonlijk functioneren. Deze ondersteuning bieden wij als zorg in natura (voor begeleiding met een maatwerkarrangement), of via het persoonsgebonden budget (pgb) bij een indicatie voor beschermd wonen of begeleiding in de thuissituatie. Als u een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) valt uw huishoudelijke hulp niet onder de Wmo. Uw hulp wordt dan niet via de gemeente geregeld, maar binnen uw indicatie van het CIZ (zie hieronder). Aanvraag bij het CIZ U kunt bij Zorg@home terecht voor hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging en begeleiding met een Wlz-indicatie. Deze zorg bieden wij aan cliënten die Wlz-zorg thuis ontvangen middels een persoonsgebonden budget (pgb). Dit vraagt u aan bij het Zorgkantoor. Voor zorg op basis van het pgb wordt een zorgovereenkomst opgesteld. De betaling van uw zorg vanuit uw pgb, wordt verzorgd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Na goedkeuring van de zorgafspraken door het Zorgkantoor en de SVB kunnen wij de zorg starten. Links naar websites: CIZ (aanvragen Wlz-zorg), SVB (trekkingsrecht PGB), (aanvragen PGB met Wlz-indicatie). Via uw zorgverzekeraar In de Zorgverzekeringswet (Zvw) is de vergoeding van persoonlijke verzorging en wijkverpleging geregeld. Neem contact op met uw eigen zorgverzekeraar als u deze zorg nodig hebt. Of Zorg@home deze zorg aan u kan bieden, is afhankelijk van de voorwaarden die per verzekeraar kunnen verschillen (bijv. de mogelijkheid tot het ontvangen van een pgb-Zvw, of zorg via een restitutiepolis). Particulier Het is ook mogelijk om particuliere thuiszorg te ontvangen van Zorg@home. Hiervoor kunt u zich rechtstreeks bij ons aanmelden. Zonder een indicatie (toekenning via de gemeente, het CIZ of zorgverzekeraar) wordt uw zorg niet vergoed vanuit de Wmo, Wlz of Zwv. Deze particuliere zorg (of extra zorg buiten uw indicatie) moet u dus zelf betalen. Neem contact met ons op om te bespreken of Zorg@home aan uw zorgvraag kan voldoen. Hulp na ongeval / aansprakelijkheid derde Zorg@home biedt ook zorg en huishoudelijke hulp, als u deze nodig hebt als gevolg van een ongeval. Bijvoorbeeld wanneer u na een aanrijding tijdelijk niet in staat bent uw huis schoon te maken, boodschappen te doen of uw kinderen naar school te brengen. Deze hulp verzorgen wij doorgaans via de gemeente, maar wordt in sommige situaties vergoed door de aansprakelijk gestelde partij.
 • Hoe wordt mijn thuiszorg betaald?
  Eigen bijdrage Voor thuiszorg betaalt u een eigen bijdrage, afhankelijk van uw situatie en inkomen. Dit wordt geregeld via het CAK. Zorg in natura De zorg of hulp die u ontvangt wordt vergoed vanuit een wettelijke regeling, waarbij de zorgaanbieder een contract heeft met uw gemeente, uw zorgverzekeraar of het zorgkantoor in uw regio (voor Wlz-zorg via een indicatie van het CIZ). Op basis van uw indicatie (toekenning) wordt de geleverde zorg rechtstreeks aan de zorgaanbieder vergoed. Zorg@home biedt zorg in natura voor huishoudelijke hulp en begeleiding via de gemeente Den Haag. Persoonsgebonden budget (pgb) Met een indicatie voor thuiszorg kunt u (onder voorwaarden) ook kiezen voor een pgb. Met het toegekende budget koopt u zelf uw zorg in. Hierbij maakt u afspraken met uw zorgaanbieder over de tarieven en inhoud van de zorg. Dit wordt in een zorgovereenkomst worden vastgelegd. Bij een pgb-Wmo (via de gemeente) of een pgb-Wlz (via het Zorgkantoor) wordt uw budget beheerd door de SVB, die de betalingen aan de zorgaanbieder voor u uitvoert. Bij een pgb-Zvw (via de zorgverzekering) gelden andere voorwaarden. In sommige gevallen ontvangt u het budget op uw eigen rekening, waarbij u de facturen van de zorgaanbieder zelf overmaakt. Het komt ook voor dat de facturen moeten worden doorgestuurd naar de verzekeraar voor betaling aan de zorgaanbieder. Dit is niet hetzelfde als zorg via een restitutiepolis, waarbij u de facturen voor ontvangen zorg (van een ongecontracteerde aanbieder) eerst zelf betaalt en declareert bij uw verzekeraar. Neem contact op met uw eigen zorgverzekeraar voor meer informatie over Zvw-zorg via een pgb of restitutie. Of Zorg@home kan deze zorg kan leveren is afhankelijk van uw specifieke situatie en de voorwaarden van uw zorgverzekeraar. Particuliere thuiszorg Als u zorg ontvangt die niet vergoed wordt vanuit een wettelijke regeling, spreken wij van particuliere thuiszorg. Hierover maakt u rechtreeks met de zorgaanbieder afspraken die worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. U betaalt deze zorg geheel uit eigen middelen. Overige vergoedingen In sommige situaties wordt thuiszorg betaald door een derde. Bijvoorbeeld via aansprakelijkstelling na een ongeval. Zorg@home werkt samen met Hulp na ongeval, waar men u verder kan informeren over de mogelijkheden. Ook werkgevers kunnen bij Zorg@home terecht, voor het verzorgen van (huishoudelijke) hulp aan werknemers (ook expats), via speciale regelingen / secundaire arbeidsvoorwaarden of bedrijfsverzekering.
 • Hulp bij het huishouden (zorg in natura)
  1. Ik heb al een geldige toekenning van de gemeente (zorg in natura, maatwerkarrangement voor hulp bij het huishouden en/of begeleiding) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- AANMELDEN of OVERSTAPPEN (wijziging zorgaanbieder) via de gemeente Den Haag: U geeft aan de gemeente door dat u thuiszorg van Zorg@home wilt ontvangen. De gemeente zorgt ervoor dat u als cliënt bij ons wordt aangemeld. Stuur een brief met met uitleg, uw gegevens en BSN naar: Gemeente Den Haag Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten Antwoordnummer 1630 2502 VB Den Haag U kunt ook gebruik maken van het overstapformulier van Zorg@home. Download hier . _______________________________________________________________________________ 2. Ik heb nog geen toekenning (indicatie) voor thuiszorg (hulp bij het huishouden, begeleiding en andere voorzieningen vanuit de Wmo) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- AANVRAGEN (ook voor verlengen of uitbreiden ondersteuning) via de gemeente Den Haag: Doe een Wmo-melding (direct digitaal aanvragen) Geef bij uw melding aan dat u Zorg@home als aanbieder kiest, voor hulp bij het huishouden. De gemeente zorgt ervoor dat uw hulpvraag automatisch bij ons wordt aangemeld. Voor hulp bij uw aanvraag kunt u terecht bij een Servicepunt van de gemeente. Hebt u met spoed hulp nodig?Bel naar (070) 353 75 00 (keuze 3) voor het telefonisch aanvragen van ondersteuning bij de afdeling SZW van de gemeente. Voor een maatwerkarrangement individuele begeleiding werkt Zorg@home samen met Stichting Mens en Tuin (aanbieder van dagbesteding). Zorg@home is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de individuele begeleiding in de thuissituatie. Wij zijn hiervoor uw aanspreekpunt, en maken afspraken met u voor de invulling van uw ondersteuning. U volgt dezelfde aanvraagprocedure als hierboven (hulp bij huishouden), maar vermeldt als voorkeursaanbieder "Stichting Mens en Tuin" voor de individuele ondersteuning (voor hulp bij het huishouden selecteert u Zorg@home). _______________________________________________________________________________ 3. Ik wil zorg ontvangen via een persoonsgebonden budget (pgb) (voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding vanuit de Wlz, Zvw of Wmo) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- U kunt zich als rechtstreeks bij ons aanmelden, als u (of bijvoorbeeld uw vader/moeder) al beschikt over een indicatie voor thuiszorg via een persoonsgebonden budget (pgb), of als de aanvraag hiervoor al in behandeling is. Bel of mail ons om uw zorgvraag te bespreken. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden voor invulling van uw zorgvraag. Dit kan telefonisch, per e-mail, of persoonlijk. Een afspraak op ons kantoor of bij u thuis is mogelijk na telefonisch overleg. Is er nog geen indicatie gesteld voor recht op zorg? Doe dan eerst een aanvraag bij de juiste instantie. Laat u zich goed informeren over voorwaarden voor het ontvangen van een pgb en de verantwoordelijkheden die hiermee samenhangen. Informatie over het aanvragen van een pgb, vindt u op de van de SVB. Voor het aanvragen van een pgb-Wmo (gemeente Den Haag): Zorg@home biedt alleen begeleiding via deze financiering (geen hulp bij het huishouden). Kijk bij 'Hoe kom ik in aanmerking voor thuiszorg?' voor de verdere stappen na uw aanvraag. Meer informatie over hulp en voorzieningen via de gemeente vindt u hier .
 • Huishoudelijke hulp en ondersteuning (zorg in natura) - ik heb al een toekenning
  1. Ik heb al een geldige toekenning van de gemeente (zorg in natura, maatwerkarrangement voor hulp bij het huishouden en/of begeleiding) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- AANMELDEN of OVERSTAPPEN (wijziging zorgaanbieder) via de gemeente Den Haag: U geeft aan de gemeente door dat u thuiszorg van Zorg@home wilt ontvangen. De gemeente zorgt ervoor dat u als cliënt bij ons wordt aangemeld. Stuur een brief met met uitleg, uw gegevens en BSN naar: Gemeente Den Haag Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten Antwoordnummer 1630 2502 VB Den Haag U kunt ook gebruik maken van het overstapformulier van Zorg@home. Download hier . _______________________________________________________________________________ Voor een maatwerkarrangement individuele begeleiding werkt Zorg@home samen met Stichting Mens en Tuin (aanbieder van dagbesteding). Zorg@home is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de individuele begeleiding in de thuissituatie. Wij zijn hiervoor uw aanspreekpunt, en maken afspraken met u voor de invulling van uw ondersteuning. U volgt dezelfde procedure als hierboven (hulp bij huishouden), maar vermeldt als voorkeursaanbieder "Stichting Mens en Tuin" voor de individuele ondersteuning. Voor hulp bij het huishouden selecteert u Zorg@home). 2. Ik heb nog geen toekenning (indicatie) voor thuiszorg (hulp bij het huishouden, begeleiding en andere voorzieningen vanuit de Wmo) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- AANVRAGEN (ook voor verlengen of uitbreiden ondersteuning) via de gemeente Den Haag: Doe een Wmo-melding (direct digitaal aanvragen) Geef bij uw melding aan dat u Zorg@home als aanbieder kiest, voor hulp bij het huishouden. Voor begeleiding selecteert u als voorkeursaanbieder "Stichting Mens en Tuin". Zorg@home werkt voor de individuele begeleiding (maatwerkarrangement resultaatgebied 2,3,5) samen met deze organisatie. U ontvangt uw ondersteuning van Zorg@home. Uw hulpvraag wordt automatisch bij ons aangemeld. Voor hulp bij uw aanvraag kunt u terecht bij een Servicepunt van de gemeente. Hebt u met spoed hulp nodig?Bel naar (070) 353 75 00 (keuze 3) voor het telefonisch aanvragen van ondersteuning bij de afdeling SZW van de gemeente. _______________________________________________________________________________ 3. Ik wil zorg ontvangen via een persoonsgebonden budget (pgb) (voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding vanuit de Wlz, Zvw of Wmo) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- U kunt zich als rechtstreeks bij ons aanmelden, als u (of bijvoorbeeld uw vader/moeder) al beschikt over een indicatie voor thuiszorg via een persoonsgebonden budget (pgb), of als de aanvraag hiervoor al in behandeling is. Bel of mail ons om uw zorgvraag te bespreken. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden voor invulling van uw zorgvraag. Dit kan telefonisch, per e-mail, of persoonlijk. Een afspraak op ons kantoor of bij u thuis is mogelijk na telefonisch overleg. Is er nog geen indicatie gesteld voor recht op zorg? Doe dan eerst een aanvraag bij de juiste instantie. Laat u zich goed informeren over voorwaarden voor het ontvangen van een pgb en de verantwoordelijkheden die hiermee samenhangen. Informatie over het aanvragen van een pgb, vindt u op de van de SVB. Voor het aanvragen van een pgb-Wmo (gemeente Den Haag): Zorg@home biedt alleen begeleiding via deze financiering (geen hulp bij het huishouden). Kijk bij 'Hoe kom ik in aanmerking voor thuiszorg?' voor de verdere stappen na uw aanvraag. Meer informatie over hulp en voorzieningen via de gemeente vindt u hier .
bottom of page