top of page

Thuiszorg en diensten

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden richt zich op het schoon en leefbaar houden van de woning, de organisatie van het huishouden en daarbij horende activiteiten (o.a. maaltijden en boodschappen).

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging bestaat uit o.a. hulp bij het wassen/aankleden, douchen, eten en drinken, in- en uit bed gaan en overige ondersteuning bij de dagelijkse (zelf)zorg. 

Zorg@home biedt alleen persoonlijke verzorging in het kader van de Wmo (geen Wlz/Zvw) en geen medische zorg of verpleging.

Begeleiding

Individuele ondersteuning, op gebied van sociaal/persoonlijk functioneren, zelfzorg/gezondheid, hulp bij praktische zaken. Wij ondersteunen verschillende doelgroepen zo zelfredzaam mogelijk te zijn.

Werkwijze

Zorg@home biedt thuiszorg aan iedereen met een ondersteuningsbehoefte op gebied van zelfredzaamheid en participatie. 

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, en uw eigen leven inrichten zoals u dat zelf het liefste wilt. Als dit niet (meer) vanzelf gaat, kan dit in eerste instantie soms moeilijk te accepteren zijn. Het gevoel niet meer volwaardig te kunnen 'meedoen' in de maatschappij en afhankelijk zijn van anderen heeft een behoorlijke invloed op het welzijn en gevoel van eigenwaarde. 

Met thuiszorg van Zorg@home ontvangt u ondersteuning op maat waarbij u zoveel mogelijk zelf de regie houdt over uw zorg. Geen mens of situatie is gelijk, dus kijken wij samen met u naar uw individuele behoeftes en laten wij onze mogelijkheden bij uw persoonlijke situatie aansluiten.

Persoonlijk contact en goede afstemming met u als cliënt zijn belangrijke onderdelen van onze zorg. U ontvangt dan ook een vaste zorgverlener waarmee het klikt. Wij vinden het erg belangrijk dat het contact tussen de zorgverlener en u als cliënt prettig verloopt en de hulp goed wordt uitgevoerd. Bij ieder bezoek wordt daarom nagegaan of de gewenste resultaten zijn behaald - en of u tevreden bent over de ontvangen ondersteuning.

Zorg via de gemeente

Zorg@home is gecontracteerd door de gemeente Den Haag voor het uitvoeren ondersteuning vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Voor uw hulpvraag kunt u een Wmo-melding doen bij de gemeente. Klik hier voor meer informatie. 

 

Met een toekenning (advies) voor Wmo-zorg kunt u de volgende ondersteuning van Zorg@home ontvangen:

  • hulp bij het huishouden

  • ondersteuning bij praktische zaken

  • individuele begeleiding 

  • ADL-ondersteuning (persoonlijke verzorging)*

 

Ondersteuningsplan

Samen met Zorg@home maakt u afspraken over hoe de hulp wordt ingevuld. Deze afspraken worden vastgelegd in uw ondersteuningsplan. Hierin staan uw persoonlijke doelen die u wilt bereiken, en wordt afgesproken hoe wij hieraan bijdragen met de ondersteuning. Er wordt ook met u afgestemd wat u zelf nog kunt en voor welke hulp u een beroep kunt doen op uw omgeving. 

Met goedkeuring van de gemeente wordt de ondersteuning gestart. Samen met u zorgen wij ervoor dat de zorg in uw leven wordt ingepast op een manier waarbij u zich prettig voelt; persoonlijk en flexibel. Als het nodig is zijn kunnen de afspraken natuurlijk worden aangepast. 

 

Zorg in natura

Onze diensten leveren wij als zorg in natura, waarbij uw hulp wordt betaald door de gemeente. U ontvangt dus geen factuur van ons voor de ontvangen zorg. U betaalt alleen een eigen bijdrage, die wordt vastgesteld en geïnd door het CAK (Centraal Administratiekantoor).

*Wij bieden vanaf 2021 niet langer Pgb-zorg (Wlz, Zvw) maar richten ons uitsluitend op het bieden van ondersteuning vanuit de Wmo. Zorg@home biedt alleen (ondersteuning bij) persoonlijke verzorging zoals bedoeld in het kader van de Wmo, en geen medische zorg of verpleging. 

My Approach
bottom of page