Aanmelden cliënt

Vacatures

Nieuws

Zorg@home behaalt Social Return
Deze week ontvingen wij een persoonlijk overhandigd compliment van de Gemeente Den Haag, voor het behalen van de Social Return.
Vakantiekrachten gezocht

Zorg@home zoekt vakantiemedewerkers!

Leden cliëntenraad gezocht
Binnen de cliëntenraad zijn een drietal vacatures vrijgekomen. Meer informatie vindt u onder 'vacatures' op onze website.
Waarschuwing! Babbeltrucs

Zorg@home wil iedereen graag vragen alert te zijn op signalen van zogeteten 'babbeltrucs'.

Voor medewerkers

Huishoudelijke hulp

Een schone woonruimte is erg belangrijk voor de gezondheid en het welzijn. Vooral bij ziekte is een goede hygiëne van de leefomgeving essentieel.

Voor mensen die door ziekte of andere beperkingen hulp nodig hebben bij huishoudelijke taken, is er hulp bij het huishouden. Door deze hulp bij taken die u zelf niet (of slechts gedeeltelijk) kunt uitvoeren, blijft u in staat een eigen huishouding te voeren. Het zelfstandig blijven wonen wordt zo makkelijker.

U kunt bij Zorg@home terecht voor hulp bij het huishouden:

1. via zorg in natura 
2. met een PGB
3. particulier
 
Zorg@home is als uw aanbieder van hulp bij het huishouden verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de geboden hulp en een betrouwbare dienstverlening. Uw wens staat hierbij centraal. Voor de hulp bij het huishouden zorgen wij voor een vaste hulp, bij wie u zich prettig moet voelen. Als uw vaste hulp de werkzaamheden niet naar wens uitvoert, of als er geen 'klik' is met uw hulp, dan zorgen wij voor een vervangende hulp. In vakantieperiodes of bij ziekte, zorgen wij zoveel mogelijk voor een vaste vervanging van uw hulp. Wij volgen hierin de richtlijnen die de gemeente heeft opgesteld voor haar gecontracteerde thuiszorgorganisaties, en de wettelijk vastgestelde normen.
 

Hulp bij het huishouden aanvragen

Aanmelden als cliënt bij Zorg@home

 
1. Hulp bij het huishouden in natura, via de gemeente Den Haag 
Zorg@home is door de gemeente Den Haag gecontracteerd voor het leveren van hulp bij het huishouden.
Indien u in Den Haag woont, kunt u met een indicatiebesluit van de gemeente ervoor kiezen de hulp van Zorg@home in natura te ontvangen.
 
Van de gemeente ontvangen wij opdracht u te ondersteunen in uw huishouden. Uw vaste hulp zal de werkzaamheden bij u thuis uitvoeren volgens uw indicatie. Uw indicatie geeft aan voor welke periode u recht hebt op hulp, met welke taken u moet worden geholpen, en welk aantal uren per week. Hierin houden wij zoveel mogelijk rekening met uw eigen wensen, het is immers uw huis. Er wordt ook rekening gehouden met uw voorkeur voor de dag en het tijdstip waarop de hulp bij u thuis komt. Indien nodig kan de hulp met spoed (binnen 48 uur) worden ingezet.
 
De taken kunnen variëren van bijvoorbeeld het schoonhouden van de woon- en leefruimten, ramen lappen, uw bed verschonen, tot het wassen en strijken, boodschappen doen, etc.
Ook wanneer u niet in staat bent zelf het huishouden te organiseren en te structureren, kunnen wij u helpen. Naast de gebruikelijke huishoudelijke taken, helpen wij u uw huishouden te ‘runnen’. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het opvangen van kinderen, het aansturen van het gezin en de planning van het huishouden. Daarnaast biedt Zorg@home gespecialiseerde huishoudelijke hulp bij o.a. dementie.
 
Bij een indicatie voor zorg in natura stuurt Zorg@home u geen factuur, de hulp wordt door de gemeente aan ons vergoed. U betaalt wel een eigen bijdrage aan het CAK. Deze bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van uw inkomen.
 
2. Huishoudelijke hulp via een Persoonsgebonden Budget (PGB)
Wanneer u een indicatie van uw gemeente ontvangt voor huishoudelijke hulp, is het (meestal) mogeljk een keuze te maken tussen zorg in natura en een PGB. Kiest u voor een PGB, dan ontvangt u een budget waarmee u zelf uw hulp inkoopt. Met uw PGB kunt u een overeenkomst met Zorg@home afsluiten, waarin wordt vastgelegd welke werkzaamheden worden uitgevoerd en tegen welk tarief. U bent onze opdrachtgever, en u bespreekt met ons welke taken moeten worden uitgevoerd en op welke manier. Uw vaste hulp voert de taken uit die met u zijn afgesproken en vastgelegd in uw zorgplan.
 
Bij huishoudelijke hulp via een PGB, ontvangt u van Zorg@home maandelijks een factuur voor de ingezette hulp, die u vanuit het budget betaalt.
Ook met een PGB ontvangt u (net als bij zorg in natura) periodiek een nota van het CAK, voor het betalen van een eigen bijdrage. Het budget dat u van de gemeente ontvangt, kunt u niet gebruiken voor het betalen van deze eigen bijdrage.
 
Als PGB-houder heeft u verantwoordelijkheden en verplichtingen, ten aanzien van de omgang met uw budget. U moet bijvoorbeeld kunnen aantonen waaraan het budget is besteed, en zorgen dat de uren worden bijgehouden. In de gemeente Den Haag ontvangen PGB-cliënten een urenformulier, waarop u de gewerkte uren bijhoudt. De gewerkte uren worden ook door Zorg@home geregistreerd, middels de werkbriefjes die uw hulp met u invult. Alle cliënten van Zorg@home ontvangen daarbij een zorgdossier, waarin uw hulp bij ieder hulpmoment rapporteert. 
 
3. Particuliere hulp bij het huishouden
 
Het is mogelijk dat u geen indicatie hebt voor hulp bij het huishouden, maar wel behoefte aan deze hulp. Bijvoorbeeld, omdat is vastgesteld dat u aanspraak moet maken op hulp van uw partner of inwonende kinderen. Of misschien is het voor u maar tijdelijk nodig om hulp te ontvangen, en vindt u het niet nodig om hiervoor een aanvraag te doen bij de gemeente. Het kan ook zijn dat de eigen bijdrage voor u erg hoog zou zijn, en u daarom liever particuliere hulp inhuurt. Of u wilt graag aanvullende hulp op de ondersteuning die u al ontvangt. Wat de reden ook mag zijn: ook als ‘particuliere cliënt’ kunt u hulp bij het huishouden ontvangen van Zorg@home.