Aanmelden cliënt

Vacatures

Nieuws

Zorg@home behaalt Social Return
Deze week ontvingen wij een persoonlijk overhandigd compliment van de Gemeente Den Haag, voor het behalen van de Social Return.
Vakantiekrachten gezocht

Zorg@home zoekt vakantiemedewerkers!

Leden cliëntenraad gezocht
Binnen de cliëntenraad zijn een drietal vacatures vrijgekomen. Meer informatie vindt u onder 'vacatures' op onze website.
Waarschuwing! Babbeltrucs

Zorg@home wil iedereen graag vragen alert te zijn op signalen van zogeteten 'babbeltrucs'.

Voor medewerkers

Aanvragen hulp bij het huishouden

Voor de hulp bij het huishouden bestaat een vergoeding uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hierbij is de Gemeente verantwoordelijk voor de toekenning van hulp en voorzieningen. Om in aanmerking te komen voor een toekenning van de gemeente (een indicatie) voor huishoudelijke hulp, moet een aanvraag worden gedaan bij de gemeente waarin u woont.

Afhankelijk van uw situatie, leest u hieronder op welke manier u hulp bij het huishouden kunt ontvangen van Zorg@home.
 
U beschikt nog niet over een indicatie voor hulp bij het huishouden:
1.     Zorg in natura – gemeente Den Haag
De aanvraag van hulp bij het huishouden moet digitaal worden verstuurd naar de gemeente.
Via de volgende link vindt u het aanvraagformulier, die u zelf – of met behulp van bijv. uw mantelzorger – kunt invullen:
 
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/zorg-en-financiele-hulp/to/Wmo-hulp-bij-wonen-en-vervoer.htm
Belangrijk:geeft u in het digitale formulier duidelijk aan voor welke thuiszorgaanbieder u kiest.
Zonder opgegeven keuze wordt door de gemeente automatisch een aanbieder geselecteerd.
U kunt uw keuze overigens altijd wijzigen, als u niet tevreden bent of per ongeluk niet de juiste keuze hebt ingevuld.
 
Als u niet over internet beschikt of moeite hebt bij het invullen van het formulier, dan kunt u hierbij worden geholpen. Dit kan bij de gemeente (belt u hiervoor naar de Klantenservice SZW: 070-353 75 00).
Misschien is het voor u lastig om naar het gemeenteloket te gaan, of bent u niet bekend met het gebruik van een computer. Om u van dienst te zijn, is het daarom ook mogelijk om de aanvraag te laten indienen door Zorg@home. Een van onze medewerkers neemt dan met u de vragen door, en verstuurt de aanvraag naar de gemeente. Als u thuis over een internetverbinding beschikt, kan de aanvraag ook direct met u worden ingevuld en verzonden.
 
Na de digitale aanvraag neemt de gemeente telefonisch contact met u op, en zal uw hulpvraag worden besproken. U ontvangt daarna officiëel bericht, waarin staat welke hulp aan u wordt toegekend.
Zorg@home ontvangt bericht van de gemeente, dat wij aan u de hulp bij het huishouden mogen bieden.
Wij zullen na deze bevestiging een afspraak met u maken, waarna de hulp kan worden gestart.
 
2.     PGB
Om een PGB te kunnen ontvangen, moet eerst een indicatie worden gesteld. De aanvraag voor de indicatie doet u bij uw gemeente. Als u in de gemeente Den Haag woont, ziet u hiervoor bovenstaande. Bij de aanvraag kan worden aangegeven dat u voorkeur heeft voor een Persoonsgebonden Budget, i.p.v. zorg in natura. Voor het ontvangen van een PGB zal door de gemeente contact met u worden opgenomen over de verantwoordelijkheden die het budget met zich meebrengt.
 
Indien u in een andere gemeente woont, kunt u de aanvraag bij uw gemeente indienen. Sommige gemeenten werken met een digitaal aanvraagformulier, bij andere moet u een aanvraagformulier per post versturen. Als u niet weet hoe de aanvraag in uw gemeente moet worden gedaan, kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente. Komt u er niet helemaal uit, dan kunnen wij u hierbij helpen.
 
Bij toekenning van een indicatie en het PGB, ontvangt u van de gemeente bericht over de hoogte van uw budget. Met deze toekenning kunt u afspraken maken met de zorgverlener(s) of organisatie waarvan u de hulp wilt ontvangen. Zorg@home ontvangt geen bericht van de gemeente, over uw PGB. U kunt na het ontvangen van de toekenning contact met ons opnemen. Na een intakegesprek en het vastleggen van de afspraken met u, kan de hulp worden ingezet.
 
3.     Particulier
Wanneer u niet in aanmerking komt voor een indicatie, of deze zelf niet wilt aanvragen, dan kunt u contact met Zorg@home opnemen om de hulp als particuliere cliënt te ontvangen. Hiervoor kunt u het aanmeldformulier op onze website gebruiken, of ons per e-mail / telefonisch berichten.
 
U beschikt al over een indicatie voor hulp bij het huishouden:
 
1.     Zorg in natura – gemeente Den Haag
Zorg@home kan de hulp inzetten, zodra de gemeente hiervoor de opdracht aan ons heeft bevestigd.
U geeft aan de gemeente door, dat u de hulp wilt ontvangen van Zorg@home. Voor de start van de hulp wordt met u een intakegesprek gevoerd en een zorgovereenkomst ondertekend, waarbij uw voorkeuren en eventuele bijzonderheden worden vastgelegd.
 
Als u momenteel een PGB ontvangt en uw indicatie wilt omzetten naar zorg in natura, of wanneer u wilt overstappen van een andere thuiszorgorganisatie, dan moet u deze wijziging schriftelijk doorgeven aan de gemeente. Aan uw huidige thuiszorgaanbieder geeft u door, dat u de hulp beëindigt.
Uw oude aanbieder ontvangt van de gemeente bevestiging, per welke datum de hulp wordt beëindigd. Zorg@home ontvangt dan bevestiging, dat de hulp mag worden gestart. Zo hoeft u het tussentijds niet zonder hulp te stellen.
 
Uw wijziging kunt u schriftelijk doorgeven aan de gemeente:
 
Gemeente Den Haag
Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten
Antwoordnummer 1630
2502 VB Den Haag
 
Als u wilt, kunnen wij u een formulier toesturen waarmee u de wijziging kunt doorgeven.
 
2.     U ontvangt een PGB
Wanneer u al een PGB ontvangt, kan de hulp in principe meteen worden ingezet. Wel worden eerst uw situatie en wensen met u doorgenomen, en worden schriftelijk afspraken vastgelegd in een zorgovereenkomst. U kunt zich telefonisch bij Zorg@home aanmelden, per e-mail of via het aanmeldformulier op onze website.