Aanmelden cliënt

Vacatures

Nieuws

Zorg@home behaalt Social Return
Deze week ontvingen wij een persoonlijk overhandigd compliment van de Gemeente Den Haag, voor het behalen van de Social Return.
Vakantiekrachten gezocht

Zorg@home zoekt vakantiemedewerkers!

Leden cliëntenraad gezocht
Binnen de cliëntenraad zijn een drietal vacatures vrijgekomen. Meer informatie vindt u onder 'vacatures' op onze website.
Waarschuwing! Babbeltrucs

Zorg@home wil iedereen graag vragen alert te zijn op signalen van zogeteten 'babbeltrucs'.

Voor medewerkers

Cliëntenraad

Bij Zorg@home is een cliëntenraad actief, om de belangen van cliënten te behartigen.
Dit doet zij door kritisch te kijken naar te nemen beslissingen en mee te denken over de ontwikkeling van de organisatie.
Ook geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De cliëntenraad vergadert minimaal viermaal per jaar.
 
Voor contact met de cliëntenraad, kunt u een e-mail sturen naar: clientenraad@zorgathome.nl
Dit e-mailadres wordt beheerd door de voorzitter van de cliëntenraad.
 
De cliëntenraad heeft niet tot taak individuele klachten te behandelen, maar heeft tot doel de belangen van cliënten in het algemeen te behartigen.
Voor het behandelen van individuele klachten is de klachtenregeling van Zorg@home van kracht.