Aanmelden cliënt

Vacatures

Nieuws

Zorg@home behaalt Social Return
Deze week ontvingen wij een persoonlijk overhandigd compliment van de Gemeente Den Haag, voor het behalen van de Social Return.
Vakantiekrachten gezocht

Zorg@home zoekt vakantiemedewerkers!

Leden cliëntenraad gezocht
Binnen de cliëntenraad zijn een drietal vacatures vrijgekomen. Meer informatie vindt u onder 'vacatures' op onze website.
Waarschuwing! Babbeltrucs

Zorg@home wil iedereen graag vragen alert te zijn op signalen van zogeteten 'babbeltrucs'.

Voor medewerkers

Oproep cliëntenraad

Voor de cliëntenraad van Zorg@home, zijn er een drietal vacatures te vervullen:
 
- Voorzitter cliëntenraad (1x)
- Lid cliëntenraad (2x)
 
Profielschets leden cliëntenraad
  1. Het lid is cliënt bij Zorg@home, of is wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt;
  2. Het lid heeft affiniteit met de zorgsector;
  3. Het lid voelt zich betrokken bij de organisatie en de medeclienten;
  4. Het lid beschikt over goede communicatieve en sociale eigenschappen;
  5. Het lid beschikt over een positief kritische instelling en wil in samenwerking verbeteringen tot stand brengen;
  6. Het lid kan beleidsmatig werken en denken;
  7. Het lid kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
  8. Het lid is in staat deel te nemen aan vergaderingen (voorzitter dient vergaderingen te kunnen leiden).
 
Mocht u geïnteresseerd zijn in een rol binnen de cliëntenraad, neemt u dan a.u.b. contact met ons op.
U ontvangt dan nadere informatie, waaronder het beleid m.b.t. de cliëntenraad, het reglement en overige bepalingen.
Voor het toetreden tot de cliëntenraad zal tevens een gesprek plaatsvinden met overige leden en de directie.
 
Reageren op de vacature(s) kan per e-mail naar de directie: tvanderloo@zorgathome.nl, of telefonisch via 070-2202509.
 
Rol cliëntenraad
Op 1 juni 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) in werking getreden. Hierin is vastgelegd dat de cliënten van de instellingen in de ouderen-, gezondheids-, en welzijnszorg inspraak hebben door middel van een cliëntenraad. De wet beschrijft dat mensen die zorg ontvangen, invloed hebben op de zorgverlening. 
 
De cliëntenraad heeft als doel, de belangen van cliënten te behartigen.
Dit doet zij door kritisch te kijken naar te nemen beslissingen en mee te denken over de ontwikkeling van de organisatie.
Ook geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De cliëntenraad vergadert minimaal viermaal per jaar.
 
De cliëntenraad heeft niet tot taak individuele klachten te behandelen, maar heeft tot doel de belangen van cliënten in het algemeen te behartigen.
Voor het behandelen van individuele klachten is de klachtenregeling van Zorg@home van kracht. 

 

Pagina 2454 keer bekeken.