Aanmelden cliënt

Vacatures

Nieuws

Zorg@home behaalt Social Return
Deze week ontvingen wij een persoonlijk overhandigd compliment van de Gemeente Den Haag, voor het behalen van de Social Return.
Vakantiekrachten gezocht

Zorg@home zoekt vakantiemedewerkers!

Leden cliëntenraad gezocht
Binnen de cliëntenraad zijn een drietal vacatures vrijgekomen. Meer informatie vindt u onder 'vacatures' op onze website.
Waarschuwing! Babbeltrucs

Zorg@home wil iedereen graag vragen alert te zijn op signalen van zogeteten 'babbeltrucs'.

Voor medewerkers

PGB informatie

Het Persoonsgebonden Budget heeft vele voordelen. Met een PGB bent u niet langer vooral ‘zorgafhankelijk’, maar in de eerste plaats opdrachtgever. U bent hiermee niet meer afhankelijk van de reguliere zorgaanbieders, maar u kunt zelf bepalen van wie en hoe u zorg wilt ontvangen. Zo houdt u zelf de regie over uw zorg.


Het PGB wordt betaald vanuit de AWBZ (o.a. verzorging en begeleiding) en uit de Wmo (huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en andere voorzieningen). Toekenning van het budget gebeurt door indicatiestelling, verricht door het CIZ (AWBZ-zorg), en door de gemeente (voor hulp vanuit de Wmo). Nadat u hiertoe een aanvraag heeft ingediend, wordt er vastgesteld welke, en hoeveel zorg u nodig heeft: waarvoor u ‘geïndiceerd’ bent. Met deze indicatie kunt u kiezen voor een Persoonsgebonden Budget, waarmee u een geldbedrag ontvangt waarvan u uw zorg bekostigt.
Het budget ontvangt u via het zorgkantoor of gemeente, waarna u zorg kunt inkopen bij de door u gekozen zorgverlener of zorgorganisatie.


Een PGB brengt enig regelwerk met zich mee, doordat u zelf het inkopen van de zorg regelt, en de administratie ervan bijhoudt. Zorg@home kan u hierbij helpen (voor onze cliënten is dit een gratis service).